FORGOT YOUR DETAILS?

โรคทางพันธุกรรมในแมว

โรคกระดูก

ภาวะกระดูกเจริญผิดปกติ ยีนหูพับ (code : FL09)
Osteochondrodysplasia (OCD)

ยีน : TRPV4
คือ ภาวะที่กระดูกเจริญผิดปกติจากการกลายพันธุ์ของยีน ทำให้แมวมีหูพับลงมาทางด้านหน้า มีโครงสร้างของกระดูกข้อต่อและขาผิดปกติไป ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด และข้อเสื่อมได้ตั้งแต่อายุยังน้อย พบได้ในแมวที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ Scottish Fold

TOP