FORGOT YOUR DETAILS?

โรคทางพันธุกรรมในสุนัข

โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคไตอักเสบ (code : CN08)
X-linked Hereditary Nephritis (XHN)

ยีน : COL4A5
โรคไตอักเสบจากกรรมพันธุ์เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างที่ไต พบมากในสุนัขพันธุ์ Samoyed โดยสุนัขเพศผู้จะมีความรุนแรงมากกว่า และถึงแก่ชีวิตได้จากภาวะไตวายตั้งแต่อายุยังไม่มาก แต่ในสุนัขเพศเมียจะไม่แสดงอาการป่วยอย่างชัดเจน อาการที่แสดงออกอาจเป็นเพียงผอมกว่าสุนัขปกติทั่วไป เป็นต้น

นิ่วจากภาวะกรดยูริกในปัสสาวะสูง code : CN03
Hyperuricosuria (HUU)

ยีน : SLC2A9
ภาวะที่มีระดับของกรดยูริกในร่างกายสูงจากการทำงานที่ผิดปกติของเอนไซม์ โน้มนำให้มีระดับของยูริกในเลือดและปัสสาวะสูง เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดนิ่วยูเรทในกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และทางเดินปัสสาวะอุดตัน พบได้ในสายพันธุ์สุนัขจำนวนมาก

TOP